Tyvärr!

Vi finns inte i din region!

Enbart besökare från Norge och Sverige är tillåtna att besöka denna webbplats sidor då Personlig Assistans enbart finns tillgängligt i dem två länderna.

Unfortunate!

We do not operate in your region!

Only visitors from Norway and Sweden are allowed to browse this website as Personal Assistance is only available in those two countries of the world.